Skip to main content

Escape Educatief maakt software voor taalbeheersing

Ontsnap aan de examenstress, door je goed voor te bereiden op het examen.

Escape ontwikkelt al meer dan 30 jaar computerprogramma's voor het verbeteren van de leesvaardigheid en luistervaardigheid. Escape Educatief levert online programma's voor gebruik op school en thuis. De programma's zijn ook zeer toegankelijk voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie).
Doelgroep: Examentraining voortgezet onderwijs, (VMBO BB t/m VWO) talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Ook geschikt voor het MBO.

Vanaf 2020 richten wij ons geheel op de online versies (webbased), namelijk “De Laatste Toets” (examentraining) en “Intensief Lezen” (begrijpend lezen) voor het voortgezet onderwijs. Deze programma’s worden jaarlijks voorzien van nieuwe versies.

De nieuwe examens van 2024 staan vanaf september 2024 weer online.

De Laatste Toets

De Laatste Toets is een oefenprogramma met alle schriftelijke examens van de afgelopen 10 jaar, voorzien van interactieve feedback en tips.

Leerlingen kunnen het programma zelf doorlopen en de docent krijgt een overzicht van de resultaten. Het programma werkt motiverend, leerlingen zien in één oogopslag hoeveel tijd ze hebben besteed en welk examencijfer ze zouden hebben behaald.

De feedback bij de examens is geschreven door collega-docenten die, net als u, veel ervaring hebben met examenklassen.

U kunt de examenopdrachten als huiswerk meegeven, bijvoorbeeld via de ELO. Leerlingen oefenen op een tijdstip en plaats naar keuze, in hun eigen tempo.Online eindexamentraining voor op school en thuis.

Voor meer informatie; klik op de gele balk bovenaan.

Intensief Lezen

Het programma Intensief Lezen is een taalbeheersingsprogramma voor VMBO, MBO, HAVO en VWO.

Leerlingen oefenen zelfstandig hun leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalbegrip in de drie moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) op verschillende niveaus.

Door middel van een instaptoets wordt bepaald op welk niveau de leerling kan starten. De teksten zijn ingesproken door native speakers: leerlingen wennen aan de natuurlijke klank van de taal. Na het lezen en beluisteren van teksten beantwoordt de leerling vragen over woorden, zinnen en alinea’s. Hij krijgt hierbij directe feedback met uitleg. Met de eindtoets wordt gekeken of een leerling de tekst heeft begrepen.Begrijpend lezen Engels, Duits en Frans in drie niveaus (VMBO t/m VWO en MBO).

Leerlingen kunnen met een webbased programma oefenen op elk moment, op elke plaats en op elke computer, met hun eigen inlognaam en wachtwoord. Intensief Lezen kan worden gekoppeld aan uw ELO, u kunt de opdrachten als huiswerk in het portfolio plaatsen. Met Intensief Lezen houdt u in de les tijd over voor mondelinge taalvaardigheid, presentaties, boekbesprekingen. U blijft met de docentenmodule volledig op de hoogte van de vorderingen die uw leerlingen maken.

Voor meer informatie; klik op de gele balk bovenaan.

Thuisgebruik

Voortgezet Onderwijs

Remedial Teaching