Skip to main content

Licentievoorwaarden Escape Educatieve Software

Een licentie verschaft de licentienemer het gebruiksrecht op door Escape Educatieve Software ontwikkelde programmatuur. Een licentienemer kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De gebruiker kan een andere zijn dan de licentienemer. Voor alle gebruik van genoemde programmatuur is een licentie noodzakelijk. De licentie kan de vorm hebben van een kooplicentie of een leaselicentie.

1. Kooplicentie 
De licentienemer schaft het programma aan voor een eenmalig bedrag. Er zijn drie mogelijkheden:

a. Licentie voor stand-alone gebruik 
De programmatuur mag op één computer worden geïnstalleerd en gebruikt en is daartoe beveiligd met een copyminder productsleutel.

b. Licentie voor webbased
De licentie voor webbased gebruik is een jaarlicentie. Na verloop van dat jaar heeft u de mogelijkheid om te verlengen.
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om in te stappen in een meerjarencontract. Dit is voor gebruik van minimaal 3 jaar. Jaarlijks wordt aan de school de benodigde pakketten gevraagd. Wanneer een school, na minimale afname van 3 jaar, het meerjarencontract wil beëindigen moet er uiterlijk aan het einde van een schooljaar een schriftelijke opzegging gedaan worden voor het komende schooljaar.

2. Leaselicentie 
De licentienemer verwerft het gebruiksrecht op de programmatuur voor een netwerkserver over meer locaties van een scholengemeenschap of meerdere netwerkservers binnen één bevoegd gezag. De licentie wordt niet beveiligd met een copyminder productsleutel maar wel op naam van de licentienemer gesteld. De leaselicentie wordt afgesloten op basis van het aantal leerlingen van alle locaties tezamen (volgens opgave CFI) met een minimum van 250. 
Docentenmodule is inbegrepen. De leaselicentie geeft de licentienemer het recht op gebruik van de software voor een onbeperkt aantal gebruikers. De licentienemer kan de nieuwste updates direct na publicatie downloaden en heeft recht op kosteloze ondersteuning van de systeem- of applicatiebeheerder bij de installatie en het onderhoud van de betreffende programmatuur. Leerlingen van licentienemer ontvangen reductie bij de (zelfstandige) aanschaf van stand-alone versies van de programmatuur waarvoor licentienemer een leaselicentie heeft en krijgen daartoe via licentienemer een reductiecode. De leaselicentie wordt afgesloten voor een periode van twee jaar met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar en kan op elk gewenst moment ingaan. Opzegging van de leaseovereenkomst dient te geschieden uiterlijk drie maanden voor verlengingsdatum. Na beëindiging van de leaseovereenkomst dient de programmatuur te worden gedeïnstalleerd.