Terug naar: Boeken

Empauwer theoretische onderbouwing

Printen
No image set
Verkoopprijs: 31,50 €
Beschrijving

Dit boek is bedoeld voor psychologen, pedagogen en andere jeugdhulpverleners die kinderen en jongeren willen helpen om beter in hun vel te komen, zich zelfverzekerder te voelen en weer meer in contact te laten komen met de mensen om hen heen. De Empauwer reeks omvat meerdere boeken, te weten een theorieboek, therapeuthandleidingen voor elke leeftijdsgroep en een werkboek voor kinderen in de leeftijdsgroep 7-11 jaar. De groepstherapie is ontwikkeld door een team van hulpverleners die dagelijks met de doelgroep werken, en berust zowel op wetenschappelijke en theoretische kennis als jarenlange ervaring in het uitvoeren en doorontwikkelen van de protocollen.

Met het theorieboek en de therapeuthandleidingen wordt als het ware een draaiboek aangereikt om de problematiek van de jongeren op een Empauwer manier aan te pakken, met stapsgewijze instructies. Het zijn handleidingen waarin de hulpverlener de doelstellingen van de therapie terug kan vinden, de interventies, richtlijnen voor het opstarten van een groep, inclusie- en exclusiecriteria en verschillende handouts. Toch wijzen wij de toekomstig Empauwer therapeut er graag op dat het werken met het protocol niet alleen bestaat uit het opvolgen van de stappen. De therapie dient gegeven te worden door deskundige hulpverleners, die bereid zijn de Empauwer rationale te volgen en ook open te staan voor supervisie, feedback en training. Het uitvoeren van welk protocol dan ook vraagt om therapeutische vaardigheden, het vermogen een therapeutische relatie aan te gaan en met enthousiasme het protocol uit te voeren. In het geval van een groepstherapie komt daarbij nog het specifieke vaardighedenpakket van het ‘samen’ therapieën als co-therapeuten. Ten slotte veronderstellen wij dat onze Empauwer therapeuten in staat zijn om creatief en flexibel te zijn in de toepassing en uitvoering van het protocol om aan hun specifieke en bijzondere cliënten tegemoet te komen, maar daarentegen ook het protocol te bewaken zoals dat tot stand is gekomen.

Empauwer® is een gedeponeerde merknaam van KJ Psychologen in Roosendaal. De boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Escape Educatief.