Onderzoekspakket Woordbeeld

Lees- en spellingproblemen bij uw leerling?
Het Onderzoekspakket Woordbeeld  is bedoeld om docenten en remedial teachers op een eenvoudige wijze te laten taxeren of er sprake is van lees- en spellingproblemen bij hun leerlingen.

Onderzoekspakket Woordbeeld voor betere prestaties
Leerlingen met deze problemen zullen beter presteren indien zij tijdig extra begeleiding krijgen. Het onderzoekspakket Woordbeeld is voor leerlingen uit groep 8 in het basisonderwijs en de brugklassen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoekspakket begint met een startdictee. Voor die leerlingen die relatief veel fouten maken (doorgaans 20-25%) is er een aanvullend onderzoek.

Het aanvullend onderzoek bestaat uit minstens 3 aanvullende toetsen:

  • Een zinnendictee;
  • Een letterdictee;
  • Een visueel dictee.

Zo'n vervolgonderzoek is relatief kort. In totaal neemt het ongeveer 90 minuten in beslag. Toch levert dit onderzoek nagenoeg even valide resultaten op als het uitgebreide onderzoek. Voor docenten die toch liever het uitgebreide onderzoek willen afnemen, zijn de extra toetsen opgenomen.

Zwak woordbeeld?
Bij het interpreteren van scores moet men er steeds op bedacht zijn dat er meer conclusies mogelijk zijn dan een zwak woordbeeld. Het blijft een open vraag of er nu vooral gelet wordt op kenmerken die leerling-specifiek zijn, of op kenmerken die voortkomen uit het onderwijs dat de leerling tot op dat moment gevolgd heeft. Naarmate de prestaties op het visueel dictee en/of letterdictee en/of vervaagde woorden zwakker zijn, groeit de kans dat men te maken heeft met dyslexie. Uit onderzoek blijkt evenwel dat ook leerlingen die gesignaleerd worden op basis van een inadequaat lees- en spellingonderwijs een betere schoolcarrière tegemoet gaan als ze extra begeleiding krijgen.

Woordbeeld opnieuw uitgebracht
Het onderzoekspakket Woordbeeld is opnieuw uitgebracht en het is nu leverbaar in een versie voor maximaal 5 gelijktijdige gebruikers. Het kan worden geïnstalleerd op een netwerk óf op vijf verschillende stand-alone computers. Het programma wordt op naam gesteld.

Bestel het Onderzoekspakket Woordbeeld.