Leerlingen Voortgezet Onderwijs

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is van doorslaggevend belang voor het succes van leerlingen. Helaas worden leestrainingen door de leerlingen meestal als saai en vervelend gezien. De motivatie is daardoor ver te zoeken. Oefenen met behulp van de computer vinden veel leerlingen leuk en afwisselend. Daarom heeft Escape Educatief met teams van experts op dit gebied de productlijn 'Begrijpend Lezen' ontwikkeld.

Leesvaardigheid optimaliseren
Met de programma's van Escape Educatief kunnen leerlingen de leesvaardigheid via de computer optimaliseren. De programma's zijn ook voor leerlingen met dyslexie heel toegankelijk.

Reguliere lessen en remedial teaching
Alle programma's zijn bruikbaar voor reguliere lessen maar ook voor remedial teaching. De producten zijn goed te combineren met bestaande methodes en belasten de docent of begeleider niet.

Meer informatie over de programma's:

Bekijk het complete overzicht van educatieve programma's voor het voortgezet onderwijs.