Beschrijving Luistervaardigheid

Met het programma Luistervaardigheid Engels, Duits en Frans vergroot een leerling zijn beheersingsniveau van luistervaardigheid ter voorbereiding op bijvoorbeeld de luistertoets van CITO.

Luistervaardigheid bestaat uit drie modules.

  1. In de eerste module raken de leerlingen vertrouwd met de technieken die men dient te beheersen om een luistertoets succesvol te kunnen maken. Via gevarieerde opdrachten zoals "wat was het laatste woord dat je hoorde" en "wat zal het volgende woord zijn" wordt de leerling steeds geconfronteerd met de noodzaak geconcentreerd te blijven luisteren en alert te reageren op onverwachte situaties.
  2. In de tweede module maakt de leerling ruim honderd gevarieerde opdrachten bij verschillende fragmenten. Bij de derde module kan het fragment maar eenmaal beluisterd worden. Hierdoor wordt een echte toetssituatie nagebootst.
  3. De afsluitende toetsen zijn CITO-luistertoetsen.

Bestel Luistervaardigheid in onze webwinkel.