Beschrijving De Laatste Toets

Eindexamentraining De Laatste Toets

De examens zijn voorzien van feedback, waarin wordt uitgelegd waarom een antwoord goed of fout is. Bij een foutief beantwoorde vraag volgt een tip hoe deze fout (valkuil) vermeden kan worden. Analyse van een groot aantal examens heeft uitgewezen dat er zeven typen foute antwoorden te onderscheiden zijn: de valkuilen.
Tijdens het maken van een examen loopt de tijd mee, hierdoor kan het werktempo worden getraind.
De scores worden bijgehouden. Nadat een examen volledig is gemaakt, kunt u zien welk cijfer behaald zou zijn op het centraal schriftelijk examen.

Bij de oefenversie krijgt de leerling de mogelijkheid om gebruik te maken van een tweede poging om tot het goede antwoord te komen. Na het beantwoorden volgt de feedback/uitleg met het juiste antwoord.
Bij de toetsversie heeft de leerling geen herkansingsmogelijkheid. Na het beantwoorden volgt ook feedback/uitleg met het juiste antwoord.

De open vragen kunnen zelf nagekeken worden door op de knop verder te drukken. Je ziet dan het juiste antwoord. De uitleg bij de antwoorden is in het Nederlands. Vervolgens worden hiervoor punten toegekend. Die worden opgeteld in het score-overzicht. Als bij een vraag hulp gewenst is, bestaat de mogelijkheid om vooraf een hint op te vragen. Het aantal keren dat er hulp wordt gevraagd wordt geregistreerd.

Probeer nu gratis een volledig examen!

U kunt één examen Engels HAVO uitproberen. Klik hier en log in met:
Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: demo1

Bestel De Laatste Toets in onze webwinkel.