Over Escape Educatief

Leren doe je zelf. Niemand kan dat voor je doen. Niemand kan je daartoe dwingen. En niemand kan je ervan weerhouden. Wat anderen wel kunnen doen, is dat leren stimuleren en faciliteren. Daarvoor zijn krachtige leeromgevingen nodig. Dat wil zeggen: leeromgevingen waarin eigentijdse leerpsychologische en didactische inzichten worden toegepast, waarin moderne media adequaat worden benut en waarin leerstof aan de orde is die door de lerenden als relevant wordt ervaren. Kennisproductie is daarbij minstens zo belangrijk als kennisoverdracht'.
Onderwijs maken. Van onderwijs geven naar leren / Netwerk Nieuw Onderwijs, 2004

Sinds 1984 heeft Escape kennis van en ervaring met de ontwikkeling van onderwijsprogramma's. Escape kiest voor een ontwikkelingsconcept waarbij onderwijskundigen en docenten nauw betrokken zijn. Vanuit hun specifieke praktijkdeskundigheid weten zij precies op welk gebied leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.