Basisonderwijs

Begrijpend lezen voor het basisonderwijs
Begrijpend lezen is van groot belang voor kinderen in het basisonderwijs, maar leerlingen vinden de leestrainingen vaak saai en vervelend. Werken met de computer vinden de meeste kinderen echter leuk. Daarom biedt de productlijn Begrijpend Lezen van Escape Educatieve Software uitkomst: Kinderen kunnen met deze software hun leesvaardigheid met behulp van de computer optimaliseren.

De productlijn Begrijpend Lezen van Escape Educatief:

  • Begint bij groep 4 van het basisonderwijs.
  • Ontwikkeld door een team van experts op dit gebied.
  • Ook toegankelijk voor kinderen met dyslexie.
  • Bruikbaar voor reguliere lessen én remedial teaching.
  • Goed te combineren met bestaande methoden.
  • Geen extra taakverzwaring voor leerkrachten en begeleiders.

De volgende producten zijn verkrijgbaar: