Tips voor Tekstbegrip

Begrijpend lezen is voor veel leerlingen een lastig onderdeel van het vak Nederlands. Bij Tekstbegrip oefenen kinderen met teksten om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de teksten.

Een aantal tips voor het programma Tekstbegrip zijn:

  • Wij geven het advies om de leerlingen te laten beginnen met ´Vooraf´ en daarna ´Onderwerp-hoofdgedachte´.
  • In de overige onderdelen moet de leerling namelijk bij elke tekst ook het onderwerp en de hoofdgedachte aangeven.
  • De onderdelen ´Opsomming´, ´Probleem-oplossing´, ´Oorzaak-Gevolg´ en ´Overeenkomst-verschil´ staan in een volgorde die voor de meeste leerlingen oploopt van gemakkelijker naar moeilijker.
  • Deze onderdelen zijn onderling inwisselbaar.
  • ´Oefenen door elkaar´ is pas zinvol als alle stof doorgenomen is.
  • Bij de netwerkversie wordt gratis een digitaal docentenboek geleverd met daarbij werkbladen.

Aan het eind van elke tekst ziet de leerling in het menu de resultaten van die tekst en van alle andere teksten die hij al gedaan heeft. Ook de tijd wordt bijgehouden.

U kunt het programma Tekstbegrip in onze webwinkel kopen.