Beschrijving Tekstbegrip

Tekstbegrip is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie. In het onderdeel lezen kan namelijk gekozen worden voor ondersteuning van geluid. Dit is voor leerlingen met dyslexie bevorderend. Tevens kunnen vanuit het programma teksten afgedrukt worden. Het programma omvat acht modules; elke daarvan biedt uitleg en oefenteksten.

Inhoud Tekstbegrip:
Via korte oefeningen krijgen kinderen beter inzicht in teksten. Het programma bestaat uit acht modules:

 1. Vooraf
 2. Onderwerp-hoofdgedachte
 3. Voorbeeld
 4. Opsomming
 5. Probleem-oplossing
 6. Oorzaak-gevolg
 7. Overeenkomst-verschil
 8. Oefenen door elkaar

De meeste modules van Tekstbegrip bestaan uit vier onderdelen:

 • Introductie: de leerlingen maken kennis met de belangrijke begrippen en leren hoe een tekst aan te pakken.
 • Oefeningen met signaalwoorden: de leerlingen leren wat signaalwoorden zijn. Zij hoeven de signaalwoorden niet van buiten te kennen, maar moeten ze wel kunnen herkennen in teksten.
 • Extra oefening signaalwoorden: de leerlingen krijgen een spelletje om nog eens te oefenen met de signaalwoorden.
 • Oefenen in teksten: de leerlingen kunnen telkens kiezen tussen een oefening met zes eenvoudige teksten en zes moeilijke teksten. Elke tekst moeten zij op dezelfde manier aanpakken. Doen zij dat goed, dan kunnen zij snel door het programma lopen. Vinden zij het moeilijk, dan krijgen zij telkens hulp, zodat zij toch steeds het goede antwoord vinden.

Download de onderwijskundige verantwoording van Tekstbegrip bij Downloaden  -> Productdocumenten (u moet zijn ingelogd).

Het programma Tekstbegrip is te koop in onze webwinkel.