Beschrijving Taalwijzer basisonderwijs

Taalwijzer Basisonderwijs bestaat uit vijf of zes oefenmodules.

 • Module 1: Lezen van letters
  Deze module helpt de leerlingen om met losse letters woorden te vormen. Daarbij kunnen ze eventueel als tussenstap gebruik maken van lettergrepen of van klankgroepen.
 • Module 2: Lezen van woorden
  De module 'Lezen van woorden' stimuleert de leerling tot een leesstrategie waarbij de leerling niet letter per letter decodeert, maar een groter geheel leert lezen via directe woordherkenning.
 • Module 3: Lezen van zinnen
  Deze module is vooral bedoeld om bij leerlingen het gevoel voor een goed verloop van zinnen te versterken. Alle aangeboden woorden moeten in een dusdanige volgorde gezet worden, dat een correcte zin ontstaat. Daarbij dienen de leerlingen te letten op de grammaticale, syntactische en morfologische aspecten van de woorden. De oefeningen zijn gevarieerd.
 • Module 4: Hutselteksten
  In de module Hutselteksten moet de leerling zinnen in de goede volgorde zetten. Hiermee wordt het inzicht in de logische opbouw van teksten vergroot. Aan iedere tekst is het juiste niveau gekoppeld.
 • Module 5: Zinnen beoordelen
  Ook deze module is bedoeld om de logica in tekstopbouw te leren herkennen. Telkens worden twee zinnen aangeboden met de vraag: 'Passen deze zinnen bij elkaar?'
  Module 4 en 5 zijn met name gericht op het kritisch leesgedrag van de leerling.
 • Module 6: Spelen met taal (groep 6 en hoger)
  Deze module gaat over figuurlijk taalgebruik, dus het gebruik van vergelijkingen, spreekwoorden en uitdrukkingen.

De resultaten van de oefeningen en toetsen worden opgeslagen.

De onderwijskundige verantwoording kunt u vinden bij Downloads  - >  Productdocumenten (hiervoor moet u zijn ingelogd).